• Work & Profit Agencja Pracy Tymczasowej

    Ul. Norberta Barlickiego 7

    43-300 Bielsko Biała

    Śląskie

informacje o firmie

Założona w 2001 Agencja Pracy Tymczasowej, Agencja Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Personalnego Work & Profit jest obecnie jedną z największych niezależnych polskich agencji zatrudnienia. W ciągu siedemnastu lat naszej działalności daliśmy pracę przeszło 50 000 pracowników w całym kraju. Skutecznie znajdujemy pracowników dla największych firm, jak również małych rodzinnych przedsiębiorstw w Polsce. Agencja jest wpisana pod nr 396 w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia.

klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Work&Profit Sp. z o.o., ul. Norberta Barlickiego 7, 43-300 Bielsko-Biała,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, o ile wyraził Pan/Pani na to zgodę - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
b. podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych 
c. podmioty, na rzecz których spółka świadczy usługi, 
4) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
5) Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
6) Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była ona podstawą do przetwarzania danych) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Pana/Pani wolą wyrażoną w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 2lat.
8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
10) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
12) Pani/Pana dane będą profilowane na zasadach obowiązujących w Spółce, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości.

Nasz przedstawiciel odpowie na nią w najbliższym czasie.

Pozdrawiamy Zespół Światpracy.pl"