Wiadomości

Data wiadomości: 12.03.2018

Ratownik medyczny - praca dla każdego?
Ratownik medyczny - praca dla każdego?
Ratownik medyczny

Nie ma więc żadnych wątpliwości, że powinni być należycie wynagradzani. Czy jest tak w rzeczywistości? 

Wykształcenie i kwalifikacje


Osoba, która myśli o zawodzie ratownika medycznego musi ukończyć policealną szkołę wyższą w systemie co najmniej dwuletnim lub którąś z uczelni wyższych. Po jej zakończeniu otrzymuje się dyplom licencjata. To jednak jeszcze nie wszystko, ponieważ kolejnym krokiem jest przystąpienie do egzaminu zawodowego. Pozytywny wynik jest warunkiem otrzymania pracy w zawodzie, choć na początku w formie stażu, w celu zdobycia realnych umiejętności. Na studiach odbywa się praktyki, aczkolwiek praca w grupie doświadczonych ratowników jest niezastąpiona.


Predyspozycje zawodowe


Nie ma wątpliwości, że praca ratownika medycznego wiąże się z dużym stresem i odpowiedzialnością. Jest to zwykle działanie pod presją, dlatego osoba w tym zawodzie musi być opanowana, szybko podejmować decyzje i nie ulegać emocjom. Ratownik medyczny jest nierzadko także dobrym psychologiem, który potrafi uspokoić poszkodowanego, zmotywować go i pocieszyć w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Nie bez znaczenia będzie także ambicja i chęć do poszerzania swoich umiejętności oraz kwalifikacji, ponieważ ratownicy medyczni muszą się nieustannie kształcić. Są zobowiązani do ciągłego uczestnictwa w kursach, w których otrzymują punkty uprawniające ich do dalszego wykonywania zawodu. Przechodzą także testy sprawnościowe oraz psychologiczne. Ratownicy medyczni muszą pracować w zespole, dlatego niezbędne są tu zdolności wykazywania współpracy oraz podporządkowywania się jednej osobie decyzyjnej. Nie ma tu miejsca na jakieś odstępstwa, ponieważ życie ludzkie ratuje cały zespół, a nie poszczególne osoby. Pokora przychodzi zwykle z doświadczeniem i stażem pracy, choć indywidualne cechy osobowościowe są także bardzo istotne.


Miejsce pracy i zarobki


Ratownicy medyczni są zatrudniani w państwowych szpitalach lub prywatnych klinikach. Ich praca polega na udzielaniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i chorym. Zwykle tworzą zespół, który ściśle ze sobą współpracuje. Ratownicy medyczni nie mają więc dużego pola do popisu jeśli mowa o poszukiwaniu miejsca zatrudnienia. Ich zarobki nie są zbyt wysokie biorąc pod uwagę poświęcenie, odpowiedzialność oraz umiejętności, jakie muszą posiadać. Wynagrodzenie waha się od 1800-3000 zł, dlatego często jedyną możliwością pozyskania większych funduszy są nadgodziny. Mogą być jednak wówczas dość zmęczeni, co zacznie się przekładać na jakość pracy. Na pewno ratownicy medyczni zarabiają mniej w małych miastach, jak np. Ostróda, Będzin czy Toruń. W dużych aglomeracjach miejskich ich zarobki mogą satysfakcjonować.

Przeczytaj także:

Dziękujemy za wysłanie wiadomości.

Nasz przedstawiciel odpowie na nią w najbliższym czasie.

Pozdrawiamy Zespół Światpracy.pl"