RODO

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych oraz wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) ŚwiatPracy Sp. z o.o. dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.
Przekazujemy Państwu zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych. Jesteście Państwo zarejestrowani w ŚwiatPracy Sp. z o.o. i zależy nam, żebyście Państwo dysponowali pełną wiedzą na temat tego, jak i po co przetwarzamy Państwa dane. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt!
Możecie Państwo skontaktować się z nami :
 • listownie: ŚwiatPracy Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
 • e-mailem na adres: biuro@swiatpracy.pl
 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ŚwiatPracy Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000702396, NIP: 525-272-98-03, 
 
 1. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji dostępne będą pod adresem www.swiatpracy.pl
 
 1. Dane są przetwarzane w celu przesyłania ofert pracy i innych informacji związanych z rekrutacją.
 
 1. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania Państwa zgody na otrzymywanie informacji.
 
 1. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności serwisowi i dostawcom aplikacji, hostingodawcy.
 
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
 1. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
 1. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przesyłania przez agencję informacji o ofertach pracy.
 
 1. Podanie danych jest dobrowolne.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości.

Nasz przedstawiciel odpowie na nią w najbliższym czasie.

Pozdrawiamy Zespół Światpracy.pl"